หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
 
 นายศักดิ์ชัย กรัดกระยาง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยนาท
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 
วัดฝาง และ ร.ร.วัดฝาง
บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
ทต.นางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ที่ ๗ จากอ่างหนองปลาดุก [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.โพงาม ประชาสัมพันธ์ กำหนดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
ทต.โพงาม ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวลูกรัง สายตาเถ่ง หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.วังไก่เถื่อน [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.โพงาม 📢ข่าวดี📢ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ S [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE ส [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ วิธีเลือกครีมกันแดด ให้เหมาะกับผิว [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ โรคไต นอกจากเลี่ยงกินเค็ม ควรเลี่ยงอาหารอะไร [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมา [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยหลอกลวงติดตั้ง A [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ ไขข้อข้องใจ ช้าระค่าธรรมเนียมในการติดต่อสำนั [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการกระท้าที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดต [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไก่เถื่อน มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยนาท ทถจ.ชัยนาท ร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูก [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัฏฝาง หมู่ที่ 10 ด [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลชัยนาท เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษ [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลชัยนาท เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภา [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
แบบฟอร์มแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1). [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 56 
เทศบาลตำบลชัยนาท ขอประกาศให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลชัยนาท [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 136 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพาน 4 เริ่มจากสะพาน [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 118 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายส [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 145 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตา [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 115 
ประกาศเทศบาลตำบลชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 116 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยต้นไทร หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนา [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 65 
โครงการลงลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ ถนนสายคันคลองทิ้งน้ำ เริ่มจากนานายศรัทธา ส้มไม้ ถึง [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ ถนนสายแปลงนา เริ่มจากนานายเดช ทองนา ถึงถนนค [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ สายบ้านนายสายชล เริ่มจากบ้านนายสาย ถึงสามแย [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสะพาน 5 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนาท [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลชัยนาทเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 222 
นำร่องยกเลิกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตั้งแต่ 9 เมษายน 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 226 
กำหนดเวลาภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 214 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายบ้านผ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 133 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายเขตติ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 140 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายเพ้นป [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 149 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการฯ (ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการฯ (ทม.ชัยนาท) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือ (ทถอ.) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือ (ทม.ชัยนาท) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ทถอ.ทุก [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ทม.ชัยน [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
 
otop
ผลิตภัณฑ์
จักสานผักตบชวา
 
 
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 281  ตอบ 0  
งานทะเบียน ของเทศบาลตำบลชัยนาทเปิดทำการ วันเสาร์ด้วยไหมคะ (3 มี.ค. 2566)    อ่าน 20  ตอบ 1  
ไฟทางหน้าบ้านไม่ติด (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 261  ตอบ 1  
 
 
 
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพศาล ช [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อม) สายซอ [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ALl ln One) สำหรับงานประมว [ 20 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-083-3556
Fax : 056-405-863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 15,947,787 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท