หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
นายศักดิ์ชัย กรัดกระยาง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยนาท
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 


บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุก ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุหิ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.สรรคบุรี การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5/2563) ห [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลุก ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่กา [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.สามง่ามพัฒนา วันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.สามง่ามพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อชาตื ศาสน์ กษัตริย์ วันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้า [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนส [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ขยาย/ติดตั้ง/ซ่อมแ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแซง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่พัฒนา พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.ไร่พัฒนา กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขเดือนห้า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.สุขเดือนห้า กิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 64 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 58 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 130 
การลด คัดแยกขยะมูลฝอย [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 123 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 153 
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไหรือ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 146 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 151 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 163 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 154 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 155 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 223 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25 [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 132 

เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ใน [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
่ด่วนที่สุด ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนท [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
แจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ทถจ.ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0023.3/ว3849 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แบบแนะนำ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
 

 
 
 
นำ้ปะปา (21 ส.ค. 2563)    อ่าน 44  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนายช่างโยธา ไหมครับ (24 มิ.ย. 2563)    อ่าน 46  ตอบ 0  
ด่วน!!!! น้ำหมู่ 3 ไม่ไหลอีกแล้ว (4 เม.ย. 2563)    อ่าน 71  ตอบ 0  
 
 
 
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก wonglebO;ขยายทางเ [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก wonglebO;ขยายทางเ [ 1 ก.ย. 2563 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 3,913,948 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท