หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
 
 
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 

วัดฝาง และ ร.ร.วัดฝาง

บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
ทต.หาดอาษา เรียกประชุมสภาเทศบาล [ 12 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ไร่พัฒนา กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา พิธีวางพานพุ่ม 5 ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.มโนรมย์ ประมวลภาพ เทศบาลตำบลมโนรมย์ ร่วมกิจกรรมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมช [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือ [ 6 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางขุด กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.โพงาม วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพงามนำโดย นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์ นายกเ [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หันคา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรง [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านกล้วย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและสื่ออลไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๙๕ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.เจ้าพระยา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ่้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางหลวง TOR จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง อ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.โพงาม 📢ประชา​สัมพันธ์​📢 วันพฤหัส​บดี ที่ 2 ธันวาคม​ 2564 📌เทศบาลตำบล​โพงามนำโดยท่านน [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 101 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 94 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 91 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 79 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 112 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 104 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 94 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 301 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบั [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 114 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 101 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(ว [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
การประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนา [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย รพ.สต. ( [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประม [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ. ชัยนาท ) ครั้งที่ 10/2564  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
(ด่วนที่สุด) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
 
จักสานผักตบชวา
 
 
 
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (23 ต.ค. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ข่าวประชาสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรี โึครงการนักศึกษา (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 835  ตอบ 0  
ด่วน น้ำประปาไม่เคยไหล (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 158  ตอบ 0  
 
 
 
 


ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ สายคันคลองชลประท [ 20 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 10,922,700 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท