หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ส.ปุญชรัสมิ์ ทองหิรัญรัสมิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท


นายณรงค์ศักดิ์ ภูภักดี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.สุนภา เครื่องประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


น.ส.ลัคนา ภู่รัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางน้องนุช ภักดีรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายสาธิต อำพันทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.ยุพา มั่นปาน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง