หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ส.ปุญชรัสมิ์ ทองหิรัญรัสมิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท


ยังไม่มีผู้รับตำแหน่ง (อยู่ระหว่างการสรรหา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.สุนีย์ อินนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ศักดิ์ ภูภักดี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.สุนภา เครื่องประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวมณฑ์วรัญ ปาปี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางน้องนุช ภักดีรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ยังไม่มีผู้รับตำแหน่ง (อยู่ระหว่างการสรรหา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง